โรงเรียนอนุบาล เมธัส

“ โรงเรียนเล็ก เด็กน้อย ห่างไกลโควิด”

เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3

จุดเด่น อนุบาลเมธัส

อาคารเรียน

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน เน้นการรองรับเด็กปฐมวัย

ปรัชญา

ปูพื้นฐาน การคิดเป็น เน้นพหุปัญญา พัฒนาทุกด้าน ต ามธรรมชาติปฐมวัย

ชำนาญภาษาอังกฤษ

ใช้การสอนแบบ native speaker มีครูเจ้าของภาษาเป็นครูสอน

เทคนิคการสอน

listening > speaking > reading > writing "ฟัง พูด อ่าน เขียน"

เด็กมีความสุข

ด้วยระบบ play and learn ที่มีการวางแผนจากครูผู้ชำนาญการ

ครูผู้สอน

ครูผู้สอนจบหลักสูตรปฐมวัย/วุฒิครู อย่างถูกต้องทุกคน

ดั่งดอกกล้วยไม้

กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด      การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น

แต่ออกดอกคราวใด งามเด่น      งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้ว แสนงาม

ความรู้สึกของผู้ปกครองนักเรียน

“เพราะพื้นฐานที่ดีของลูกมีความสำคัญมาก ที่จะปลูกฝังและ ต่อยอด ทักษะ, พัฒนาการ และทัศนคติ ที่ดีของลูกได้ในอนาคต หลายๆเหตุผลที่เลือกโรงเรียนอนุบาลเมธัส คือ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก ที่สร้างขึ้นเพื่อเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ ที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม จำนวนนักเรียน และความสะอาด 2. โรงเรียนที่มีคุณครูที่ดูแลใส่[…]

“น้องบอสเริ่มเข้าอนุบาลเมธัส ตั้งแต่อายุ 2ขวบ ซึ่งเป็นคำชักชวนของพี่สาวคนนึงที่สนิท ให้น้องบอสเข้ามาเรียนปรับพื้นฐานที่นี่กัน เราก็ตัดสินใจไปดูสถานที่ ห้องเรียน แนวทางการสอน เลยตัดสินใจพาน้องบอสเข้าเรียนที่นี่ แรกๆตอนเข้าเรียน แม่จะเครียดมาก เพราะน้องวิ่งซนตลอดเวลา เพราะเค้าอายุยังน้อยกว่าเพื่[…]

“เริ่มจากที่แม่มีโอกาส ได้ เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเมธัสได้รู้และได้เห็นระบบการสอนของโรงเรียนจึง มีความฝันว่าวันนึง ถ้ามีลูกจะให้มาเรียนที่โรงเรียนอนุบาลเมธัส เพราะเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็กเด็กไม่มาก และคุณครูเอาใจใส่ดูแลทั่วถึง ไม่ใช้ระบบทำโทษหรือว่าเด็กให้เสียใจเลย แม้แต่ตอนเย็นคุณครูก็จ[…]