ครอบครัวฆังคะรัตน์ พี่นาย น้องนะโม น้องพอใจ (พ่อเชาวลิต – แม่น้อง)

“เหตุผลในการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้แก่ลูกๆ สำหรับแม่น้องคือความปลอดภัย ในสถานที่ การดูแลทั่วถึง จำนวนนักเรียนที่ไม่เยอะจนเกินไป และเป็นโรงเรียนอนุบาลที่พัฒนาเด็กๆไปตามวัยที่ควรจะเป็น เลยตัดสินใจเลือก รร อนุบาลเมธัสค่ะ สิ่งที่เด็กๆได้จากที่เมธัสความกล้าแสดงออก มีเวทีและกิจกรรมให้ได้แสดงความสามารถ คุณครูจะส่งเสริมจินตนาการของเด็กๆ การสอนภาษาอังกฤษสนุก ทำให้ลูกๆรักที่จะเรียนรู้ ไม่กลัวที่จะต้องสื่อสารค่ะ ลูกๆทั้งสามคนได้เรียนที่นี่ ชอบมา รร มากค่ะ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *