ครอบครัวตัว จ. น้องเจส เจมส์ จีจี้ จินนี่ (พ่อจี๊ด – แม่จุ๊บ)

“ครอบครัวเราเริ่มปลูกต้นไม้ต้นแรกและต้นที่สอง และสามสี่ต่อมา ณ.ที่ร.ร.เมธัส ในชั้นอนุบาลคือ ด.ช.วชิรวิชญ์ และ ด.ช.จิรภัทร ไตรยราช ด้วยความดูแลห่วงใยในการศึกษาของลูกๆของเรา สถานศึกษาแห่งนี้ได้ทุ่มเทความสามารถในการพัฒนาเด็กๆในทุกๆด้านอย่างพร้อมเพียง เด็กๆได้เรียน ได้เล่น ด้วยความสนุกสนานทำให้เด็กๆเกิดทั้ง IQ & EQ ไปพร้อมในเวลาเดียวกัน เกิดพัฒนาการอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ต้นไม้ที่ผมและภรรยาได้นำไปฝากปลูกไว้ที่ร.ร.อนุบาลเมธัสในเวลานั้น ณ.วันนี้ได้เจริญเติบโตอย่างสวยงาม มีความรู้ มีความสามารถอย่างแท้จริง เมื่อเรายืนดูต้นไม้ที่เจริญเติบโตณ.วันนี้ด้วยผลคะแนนอยู่ในระดับต้นๆของห้อง เรามีความรู้สึกภูมิใจมากที่เลือกฝากปลูกต้นไม้เหล่านี้ไว้ที่ ร.ร.อนุบาลเมธัสครับ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *