ครอบครัวน้องเฌอแตม (พ่อเหลิม – แม่ยุ้ย)

“การเลือกโรงเรียนให้ลูกตั้งแต่เรียนเนอสเซอรี่และระดับอนุบาล สิ่งเดียวที่คิดไว้ คือ อยากให้ลูกเรียนรู้อย่างมีความสุข อุ่นใจเหมือนอยู่ที่บ้าน เรียนแบบพัฒนาการตามวัยและได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเป็นอัตโนมัติไม่ใช่การท่องจำเพียงอย่างเดียว ลองไปทดลองเรียนอื่นๆด้วยก่อนตัดสินใจเลือก “โรงเรียนอนุบาลเมธัส” เพราะว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เด็กไม่มาก คุณครูดูแลทั่วถึง มีการสอนแบบพหุปัญญา เป็นการสอนแบบพัฒนาการตามวัย มีการเรียนมอณเตสเซอรี่ ที่ฝึกทักษะการใช้ชีวิตและฝึกสมาธิเด็ก เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องที่เรียนจริงๆลงมือทำจริงๆ มีครูต่างชาติซึ่งมีทักษะและเอาใจใส่เด็กๆอย่างดี ประทับใจมากค่ะ “น้องเฌอแตม” ชอบและมีความสุขมากๆค่ะ ทุกๆวันที่ไปโรงเรียน

ในรั้วโรงเรียนอนุบาลเมธัส เป็นเหมือนครอบครัวและบ้านหลังที่2ของน้องเฌอแตมเลยค่ะ ในการเริ่มต้นการเรียน และสิ่งที่ได้จากโรงเรียนอนุบาลเมธัส ทักษะการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ เป็นพื้นฐานที่ดีมากค่ะ รวมถึงการมีน้ำใจ รู้จักคิดแก้ปัญหา มีความคิดเป็นของตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองค่ะ ทุกวันนี้ถ้าผ่านหน้าโรงเรียนก็จะพูดว่า”น้องชอบและคิดถึงโรงเรียนอนุบาลเมธัสมากๆค่ะ” น้องเฌอแตมชอบภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กเพราะว่าได้เรียนที่โรงเรียนอนุบาลเมธัส อย่างสนุกสนาน เรียนรู้ซึมซับภาษาอังกฤษแบบเป็นธรรมชาติ อย่างไม่รู้ตัว เลยไม่กลัวและไม่มีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติค่ะ ปัจจุบันน้องเฌอแตม อายุ 14 ปี เลือกเรียนโฮมสคูล เรียน IGCSE เทียบวุฒิระบบอังกฤษ(UK)ค่ะ ขอบคุณโรงเรียนอนุบาลเมธัส ที่ปูพื้นฐานความคิด และ การเรียนให้น้องเฌอแตมค่ะ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *