ครอบครัวน้องเวย์ (พ่อต้น – แม่เนส)

“ครอบครัวเราตัดสินใจพาเวย์มาเข้าเรียนที่เมธัสตั้งแต่เตรียมอนุบาล นี่ถือหนึ่งสิ่งในชีวิตที่ตัดสินใจได้ถูกต้อง อนุบาลเมธัสหล่อหลอมเด็กคนหนึ่งให้เติบโตมาด้วยความมั่นใจ กล้าแสดงออกทั้งด้านกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น การรีบยกมือขอตอบคำถามต่างๆ ในห้องเรียน เป็นสิ่งที่ติดตัวมายันปัจจุบัน (ป.2) เพราะเมธัสเปิดโอกาศให้เด็กๆได้ถาม ได้ตอบอยู่เสมอ โดยเฉพาะกิจกรรมก่อนเข้าเรียน ที่เด็กๆได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมานำสวดมนต์ เชิญธงชาติ เล่านิทาน หรือร้องเพลง เด็กๆได้ทำอย่างเท่าเทียมกันทุกคน ย้ำว่าทุกคนจริงๆค่ะ ไม่เลือกเอาเฉพาะเด็กเก่งๆเท่านั้น แต่ทุกคนมีสิทธิได้ทำทุกกิจกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆ การดูแลเอาใจใส่จากคุณครู การสอนผ่านการเล่น ได้วิ่งเล่นทุกวัน ช่วยให้เด็กๆไม่เครียด เติบโตสดใสสมวัย ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆค่ะ และสิ่งที่ประทับใจอีกอย่างคือ อาหารของเด็กๆ ที่สะอาด อร่อย เด็กๆกินอาหารที่โรงเรียนเก่งมากๆ กลับมาเล่าให้ฟังบ่อยๆว่า อร่อย แม่ทำแบบที่โรงเรียนให้กินหน่อยครับ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *