ครอบครัวพี่ต้นกล้า น้องแตงกวา (พ่อเสน่ห์ – แม่หม่วย)

“ตอนนี้ลูกคนโต ม.1 คนเล็ก ป.5 ความทรงจำในวัยอนุบาล อนุบาลเมธัสเป็นโรงเรียนในฝัน เป็นโรงเรียนทางเลือกที่ส่งเสริมให้เด็ก คิดเป็น เรียนรู้ ผ่านการเล่น โรงเรียนขนาดเล็กเด็กน้อย ทุกคนได้มีโอกาสในการทำกิจกรรม

ในยุคของลูก ลูกมีโอกาสได้เรียนและใกล้ชิด ครูต่างชาติเจ้าของภาษา ทำให้ลูกมีจุดเด่นด้านภาษา ผู้ปกครองก็มีทัศนคติคล้ายกัน ได้มิตรภาพจาก ปกครองและครูจนถึงทุกวันนี้ เป็นโรงเรียนที่ “ลูกๆ เป็นศูนย์กลาง” พ่อแม่จะมีกิจกรรม ร่วมกับลูก เพราะพ่อแม่คือต้นแบบ พวกเราเลือก “จินตนาการมากกว่าความรู้” ความรู้ได้ถูกสอดแทรกจากกิจกรรม “รอยยิ้มของลูกคือความสุขของฉัน” เป็นความทรงจำที่ดีของเด็กน้อย”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *