ครอบครัวพี่หนูดี น้องหนูยิ้ม (พ่อนพ – แม่กวาง)

“เพราะพื้นฐานที่ดีของลูกมีความสำคัญมาก ที่จะปลูกฝังและ ต่อยอด ทักษะ, พัฒนาการ และทัศนคติ ที่ดีของลูกได้ในอนาคต หลายๆเหตุผลที่เลือกโรงเรียนอนุบาลเมธัส คือ

1. โรงเรียนขนาดเล็ก ที่สร้างขึ้นเพื่อเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ ที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม จำนวนนักเรียน และความสะอาด

2. โรงเรียนที่มีคุณครูที่ดูแลใส่ใจเด็ก ส่งเสริมและพัฒนาตามความสามารถของเด็กแต่ละคน

3. โรงเรียนที่เน้นกิจกรรม เน้นการเคลื่อนไหวร่างกาย และโดยเฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญมากๆสำหรับเด็กยุคใหม่ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ทำให้เราตัดสินใจไม่ยากที่จะเลือกโรงเรียนอนุบาลเมธัส ต้องขอขอบคุณ คุณครูทุกๆท่าน และที่สำคัญ ผอ.ป้าน้อง ที่สร้างโรงเรียนในฝันเล็กๆ ให้พ่อแม่อย่างพวกเราได้ไว้วางใจ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *