ครอบครัวพี่อัญ น้องโอม (พ่อบุ๊ง – แม่วา)

“โรงเรียนอนุบาลเมธัสเป็นโรงเรียนที่เด็กๆอยู่แล้วมีความสุขค่ะ ได้เรียน ได้เล่น ได้ทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าการเขียนหนังสือ ไม่เน้นวิชาการจนเกินไป ลูกๆทั้ง2คนจบชั้นอนุบาลจากที่นี่ได้การปูพื้นฐานให้เขาพร้อมในชั้นต่อไปเมื่อถึงเวลาขึ้นชั้นประถม ลูกๆก็อ่านเขียนปรับตัวได้ดีผู้ปกครองไม่มีความกังวลค่ะ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *